Backup ...

waarborgt tegen (onvoorzien) verlies van Uw data. U kunt instellen dat er automatisch back-ups gemaakt. Behalve het maken van backups is ook mirroring mogelijk.

Dus mocht op een netwerk door een storing de master (de centrale database op een server) niet meer toegankelijk zijn, dan zal een mirror (lokale database op een verkoop computer) tijdelijk de rol van de master overnemen. De verkoop funktie zal hierdoor niet uitvallen. Is de storing voorbij, dan worden de tijdelijk geboekte verkopen op de mirror automatisch naar de master overgezet.

Het updaten van de mirrors (nadat U daar wijzigingen in het artikelbestand van de master heeft aangebracht) kan eveneens geautomatiseerd worden.

Backup maakt het dus mogelijk om ...