Een Electronic Point Of Sale ...

kan het best gezien worden als een (register) kassa met meer geavanceerde, doch eenvoudig te gebruiken mogelijkheden. U kunt hierdoor Uw bedrijf efficiënter beheren, Uw boekhouding makkelijker bijhouden en Uw belasting aangifte voor een deel automatiseren.

Gegeven de kleine investering is de ROI (return of investment) hoog; het inzetten van een EPOS programma resulteert in de meeste gevallen in een verhoging van Uw bruto omzet met een kleine 10 percent.

Gebruikt U een barcode scanner, dan behoeft U niet meer elk product aan te slaan of te prijzen. U scanned simpelweg de barcode en de bijbehorende prijs en omschrijving verschijnen op Uw scherm. Daar de barcode uniek is, kan Uw voorraad automatisch bijgehouden worden. Uw werkelijke voorraad is direkt opvraagbaar en U beschikt altijd over een 'up to date' besteladvies.

Een EPOS programma verstrekt vaak ook meer informatie dan een kasregister. Bij verkopen (op rekening) kan het automatisch een klanten administratie bijhouden met overzichten van uitstaande betalingen en gedane aankopen. Tal van gedetailleerde (uitprintbare) rapporten vergemakkelijken standaard administratieve taken.

KasPlus bijvoorbeeld genereert automatisch de totalen voor Uw BTW aangifte. De -eventueel via een kassabon uitprintbare- kasstaat maakt het makkelijk de ontvangen inkomsten te controleren. De omzet rapporten tenslotte, tonen de bruto omzet per verkocht artikel, eventueel gerangschikt naar artikel groep en afdeling.

Deze groepen kunt U zelf indelen. U kunt dus zonder meer de brutowinst per artikelgroep, per kostenplaats, etc zien, afhankelijk van de wijze waarop U Uw artikelen categoriseert. Een derde groepsindeling kunt U benutten voor de locatie of de inkoop periode, wat deel-inventarisaties of het opzoeken van artikelen vergemakkelijkt. In de verkoop module bijvoorbeeld kunt U zo direkt zien welke artikelen (van een bepaalde maat of van een bepaald merk) op voorraad zijn.

Het is bovendien een misvatting te denken dat alleen grote supermarkt ketens of warenhuizen een EPOS programma nodig hebben of kunnen betalen. Iedereen die met een PC kan omgaan, kan profiteren van de voordelen van een EPOS systeem (zelfs al benut U maar een deel van de mogelijkheden).

KasPlus bewijst het in de praktijk; het loopt al jaren probleemloos bij tientallen winkels. Bij sommigen zelfs op een netwerk met een artikel bestand van meer dan 200.000 artikelen.